ขั้นตอนการแจ้งเคลมสินค้า

แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อติดต่อแจ้งเคลมประกันสินค้า ทางอีเมล์ BioliteThailand@element72store.com หรือร้านค้าที่จำหน่าย
  1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า
  2. แจ้งชื่อสินค้า
  3. เลขประจำตัวสินค้า (Serial Number)
  4. อาการเสียหาย

ขั้นตอนการพิจารณาและการเคลมสินค้า
  1. บริษัทจะติดต่อแจ้งให้ส่งคืนสินค้าภายใน 15 วัน (นับรวมวันหยุด)
  2. ลูกค้าส่งสินค้ามาพร้อมหลักฐานการซื้อสินค้า สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า โดยผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
  3. เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าสินค้าที่เสียหายอยู่ในการรับประกัน หรือไม่อยู่ในการรับประกันนั้น บริษัทจะส่งสินค้าตัวใหม่ หรือส่งสินค้าตัวเดิมคืนให้ลูกค้าโดยบริษัทเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหาย กรณีเกิดการสูญหายจากการขนส่งมาที่บริษัท แนะนำให้ส่งโดยบริษัทขนส่งที่สามารถติดตามของได้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าพิธีการศุลกากร ภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าที่เคลมได้
ข้อกำหนดการชดเชยความเสียหาย

BioLite ชดเชยความเสียหายจากการรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ โดยการซ่อม เปลี่ยน หรือทดแทน รวมถึงค่าอะไหล่ ค่าแรง และค่าขนส่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลิตภันฑ์ที่เหมือนกัน หรือมีคล้ายคลึงกัน หรือเทียบเท่า ซึ่งอาจไม่เป็นชนิดเดียวกันก็ได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงได้รับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ในขณะนั้น

ข้อปฏิเสธความรับผิด

ไบโอไลท์ยกเว้นการรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์
ไบโอไลท์ยกเว้นการรับผิดชอบต่อความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล และทรัพย์สินสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นดีวีดี หรืออุปกรณ์พกพา หรือข้อมูลที่สูญหายจากอุปกรณดังกล่าว
Powered by MakeWebEasy.com