WARRANTY

นโยบายการรับประกัน

ให้การรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ

การให้ความคุ้มครอง
- เฉพาะผลิตภัณฑ์ BioLite ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด เท่านั้น
- โปรดแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า (ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ) ทุกครั้งที่แจ้งขอเคลมสินค้า
 
สิ่งที่ครอบคลุม
- รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
- กรณีที่ผิดปกติหรือชำรุดเนื่องจากความบกพร่องจากการผลิต หรือใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. การสึกหรอตามปกติของการใช้งาน
2. การเกิดอุบัติเหตุ การใช้งานผิดพลาด ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์ การติดตั้งผิดพลาด ใช้สายชาร์จของสินค้าอื่น
3. การดูแลผิดวิธี ละเว้นการดูแล
4. การแก้ไขหรือดัดแปลง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
5. ไม่ครอบคลุมความเสียหายของอุปกรณ์อื่น ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์
6. หมายเลขประจำตัว (Serial Number) ของผลิตภัณฑ์ถูกลบหรือขีดฆ่า
7.  ให้การคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ โดยต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มภายใน 7 วันหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ ต่อจากนั้นอย่างน้อยทุกๆ 3 หรือ 6 เดือนจากนั้น (ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านคู่มือการใช้สินค้า)

 

ลงทะเบียนรับประกัน 

1. ลงทะเบียนออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ หรือ Scan QR Code 

2. ส่งบัตรลงทะเบียน ณ ร้านจำหน่าย
3. ส่งสำเนาลงทะเบียนทางอีเมล์ biolite@element72.com
4. ส่งบัตรลงทะเบียนทางไปรษณีย์ Element72 เลขที่ 1 หมู่ 3 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

 

 

ช่องทางการแจ้งเคลมสินค้า

1. ร้านจำหน่าย
2. บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด

2.1 อีเมล์ service@element72store.com
2.2 ทางไปรษณีย์ บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด (BioLite) 1 หมู่ 3 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-748-5088
 
 
การแจ้งเคลมสินค้า
แจ้งอาการผิดปกติหรือเสียหาย
- ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า
- ชื่อสินค้า
- หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number)

ขั้นตอนการพิจารณาและการเคลมสินค้า
- เมื่อบริษัทได้รับเรื่องแจ้งเคลมสินค้าอย่างเป็นทางการ ภายใน 3-7 วันจะติดต่อแจ้งให้ส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบความผิดปกติหรือความเสียหาย
- โปรดส่งสินค้ามาพร้อมหลักฐานการซื้อสินค้า สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า โดยผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าขนส่ง
- เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าสินค้าที่เสียหายอยู่ในการรับประกัน หรือไม่อยู่ในการรับประกันนั้น บริษัทจะส่งสินค้าตัวใหม่ หรือส่งสินค้าตัวเดิมคืนให้ลูกค้าภายใน 15-30 วัน นับจากวันที่อนุมัติการเคลมสินค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหาย กรณีเกิดการสูญหายจากการขนส่งมาที่บริษัท แนะนำให้ส่งบริษัทขนส่งที่สามารถติดตามของได้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าพิธีการศุลกากร ภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าที่เคลมได้

ข้อกำหนดการชดเชยความเสียหาย
ชดเชยความเสียหายจากการรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ โดยการซ่อม เปลี่ยน หรือทดแทน รวมถึงค่าอะไหล่ ค่าแรง ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลิตภันฑ์ที่เหมือนกัน หรือมีคล้ายคลึงกัน หรือเทียบเท่า ซึ่งอาจไม่เป็นชนิดเดียวกันก็ได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงได้รับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ในขณะนั้น
 
ข้อปฏิเสธความรับผิด
ยกเว้นการรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่ 3 ใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
ยกเว้นการรับผิดชอบต่อความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล และทรัพย์สินสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นดีวีดี หรืออุปกรณ์พกพา หรือข้อมูลที่สูญหายจากอุปกรณ์ดังกล่าว
Powered by MakeWebEasy.com