นโยบายการรับประกัน BioLite
ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์ แบบจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ได้รับความคุ้มครอง
เฉพาะผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์เท่านั้น โปรดแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า (ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ) ทุกครั้งที่ยื่นเรื่องเคลมประกัน
 
สิ่งที่ครอบคลุม
รับประกันสินค้าที่บกพร่องจากการผลิตและวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน นับจากวันที่ซื้อสินค้า 1 ปี

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • การสึกหรอตามปกติของการใช้งาน
  • การเกิดอุบัติเหตุ การใช้งานผิดพลาด ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์
  • การดูแลผิดวิธี ละเว้นการดูแล
  • การแก้ไขหรือดัดแปลง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาติจากโรงงานผู้ผลิต
  • ไม่ครอบคลุมความเสียหายของอุปกรณ์อื่น ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์
  • หมายเลขประจำตัว (Serial Number) ของผลิตภัณฑ์ถูกลบหรือขีดฆ่า
  • การรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ ให้การคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มภายใน 7 วันหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ และอย่างน้อยทุกๆ 3 หรือ 6 เดือนหลังจากนั้น (ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ มีแจ้งอยู่ในคู่มือการใช้งานสินค้า)
Powered by MakeWebEasy.com